Fundacja Rosa 1% PIT

Akcja "Twoja szkoła"

Akcja "Twoja szkoła"

Nasze gimnazjum w dniu 17 lutego 2010 przystąpiło do ogólnopolskiej akcji „Twoja szkoła”. Organizatorem akcji jest Fundacja Rosa. Działa ona na podstawie ustawy z dnia 24.IV.2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zbiera fundusze dla instytucji oświatowych: szkół, przedszkoli, które nie posiadają statusu organizacji pożytku publicznego.

 Rodzice naszych uczniów i inni przyjaciele naszej szkoły, rozliczając się z fiskusem, mogą przeznaczyć 1% podatku na nasze gimnazjum. Jeśli tak będzie, to nasi uczniowie, a Wasze dzieci bardzo na tym skorzystają, bowiem ideą programu „Twoja Szkoła” jest podnoszenie jakości nauczania dzieci i młodzieży. Pieniądze zbierane w programie są przeznaczane na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania... Można wyposażyć szkoły w najnowocześniejsze narzędzia, które pozwalają dzieciom zdobywać wiedzę na najwyższym poziomie i umiejętności przydatne w dorosłym życiu. Zebrane fundusze przeznaczane są również na dodatkowe zajęcia dla najzdolniejszych uczniów, na wprowadzanie nowych rozwiązań dydaktycznych i szkolenia podnoszące kwalifikacje nauczycieli.

szczegółowe cele akcji znajdziemy w zakładce Programy dotacyjne  na stronie www.fundacjaROSA.pl

 

Fundacja Rosa  numer KRS 0000207472

 

Każda szkoła biorąca udział w programie posiada indywidualny identyfikator.

 

Wpisując 113031 w zeznaniu podatkowym, przeznaczamy

swój 1% podatku na nasze gimnazjum

formularz PIT wypełniamy według następującego wzoru:

                                                                                113031

 

Zobacz,

co szkoła zakupiła  z  pieniędzy przekazanych  w ramach 1% podatku oraz z funduszy Rady Rodziców