Chcemy uczyć coraz lepiej Matematyka Język niemiecki i hiszpański Muzyka Biologia Historia i Wos Język polski Język angielski Geografia Informatyka Fizyka Chemia i zajęcia z fotografii Etyka Plastyka i zajęcia artystyczne Religia Zajęcia techniczne Działania szkolnego psychologa i pedagoga Edukacja dla bezpieczeństwa

 

CHCEMY, UCZYĆ CORAZ LEPIEJ

 

 

 

 

 

Już trzeci rok stosujemy na lekcjach zasady oceniania kształtującego.

 

Ciągle się uczymy,

ale idzie nam coraz lepiej.

 

 

 

 

 

 

 

W szkole pracujemy stosując różne metody aktywizujące.

Tutaj możesz zobaczyć,

które metody przypadły do gustu naszym uczniom i nauczycielom.

 

Wyniki egzaminów gimnazjalnych

 

17.06.2016 w piątek, krótko przed balem absolwentów, każdy uczeń klasy trzeciej mógł zapoznać się z wynikami arkuszy egzaminacyjnych.

Jakie były reakcje uczniów i nauczycieli? Większość wyników pokrywało się z oceną końcoworoczną wystawioną z przedmiotów przez nauczycieli. Zdarzyły się wyższe wyniki egzaminacyjne niż ocena końcoworoczna, bo był to uczeń zdolny, inteligentny, ale mierziła go systematyczna praca na lekcjach i przygotowanie do sprawdzianów.

Były też sytuacje odwrotne: wysokie oceny końcoworoczne, a niskie wyniki. Zdarzał się uczeń, który potrafił dobrze opanować przerabiany materiał z lekcji na lekcję, działu  na dział, ale miał problemy z całościowym ogarnięciem materiału, wyciąganiem wniosków czy zastosowaniem wiedzy w sytuacjach problemowych.

Każdy z gimnazjalistów, wchodząc na stronę www Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, logując się w zakładce absolwenci, mógł zobaczyć jak zostały ocenione poszczególne zadania, jaki osiągnął centyl – czyli jak jego wynik klasyfikuje się na tle całej populacji zdających (ile procent osób osiągnęło wynik niższy niż on). Myślę, że taka zewnętrzna weryfikacja własnych umiejętności jest bardzo ważna dla rozwoju ucznia.

A jak nasze gimnazjum wypadło na tle kraju, województwa, gminy? Dokładne wyniki każdy zainteresowany znajdzie na stronie OKE w zakładce gimnazjum - wyniki.

 

Wyniki całej populacji zdających są podzielone na grupy zgodnie z krzywą statystyczna Gaussa

 

My, jako nauczyciele, jesteśmy dumni z naszych uczniów, którzy osiągnęli w skali staninowej:

 

7 stanin (wynik określa się jako wysoki)  - Wiedza o społeczeństwie i historia

6 stanin  (opisuje się takie wyniki jako wyżej średnie) -  Język polski  

7 stanin  - Przedmioty przyrodnicze 

7 stanin  - Matematyka

7 stanin  - Język angielski poziom podstawowy 

 

Oznacza to, że nasze wyniki są o kilka procent wyższe od wyników krajowych, wojewódzkich, gminnych.

W ten sposób, jako szkoła, odnotowaliśmy wzrost o jeden stanin z każdego przedmiotu, a z jednego (przedmiotów przyrodniczych) powtórzyliśmy wynik z roku ubiegłego.

To bardzo dobry rezultat dla szkoły publicznej, ale będziemy dążyć do doskonałości, czyli do wyniku opisanego jako bardzo wysoki lub najwyższy (8 i 9 stanin).

 

Jolanta Przygocka

Spacer edukacyjny

To już kolejny rok szkolny, kiedy staramy się wprowadzać na lekcjach ocenianie kształtujące. Cała rada pedagogiczna przeszła długie, dwuetapowe warsztaty przeprowadzone przez trenera z Centrum Edukacji Obywatelskiej CEO. Próbujemy wprowadzać w życie pięć strategii OK.; cel, dialog, informacja, odpowiedzialność, razem. Mamy nawet w pokoju nauczycielskim gazetkę z najważniejszymi założeniami tego sposobu nauczania, pełno tak zabawnych i bardzo sugestywnych ilustracji głównego eksperta OK. pani Danuty Sterny. Nie trzeba nauczycieli przekonywać o słuszności i skuteczności OK. w nauczaniu, ale wprowadzenie zmian idzie różnie, jednym szybciej  łatwiej innym wolniej z trudnościami. Żeby się zmobilizować i wzajemnie sobie pomagać postanowiliśmy wprowadzić OK. obserwację. Już zeszłym roku szkolnym każdy nauczyciel zaprosił do siebie na lekcję innego nauczyciela. Zaproszony dostał kartę z wypisanymi elementami lekcji, które miał obserwować. Po lekcji koledzy omawiali lekcję.

Półroczne obserwacje podsumowaliśmy radą pedagogiczną prowadzoną przez psychologa. Wypisaliśmy sobie plusy i minusy, gdy mnie ktoś obserwuje i plusy i minusy gdy ja obserwuje pracę innego nauczyciela. Były minusy, ale znaleźliśmy tyle plusów OK. obserwacji, że w tym 2015/2016 roku szkolnym zaplanowaliśmy sobie spacer edukacyjny. Każdy z nauczycieli, oprócz planowych obserwacji dyrektorskich, gości na swoich lekcjach nauczycieli. Początkowo dziwili się trochę uczniowie, że nie tylko dyrektor obserwuje ich pracę na lekcji, ale i inni nauczyciele. Zawsze gdy humanista odwiedzi na lekcji nauczyciela przedmiotów ścisłych uczniowie szczególnie się dziwią. Chyba nie ma już w naszej szkole klasy, która nie uczestniczyła w tym edukacyjnym spacerze nauczycielskim. Nauczyciele nie tylko nauczają młodzież, ale również sami ciągle się uczą w myśli zasady „uczymy się przez całe życie”

Tak więc spacerze edukacyjny trwaj!

 Jolanta Przygocka

Wiosenna integracja…

W polskiej szkole wielu nauczycieli marzy, aby "odkrzesłowić" lekcje. W naszym gimnazjum od wielu lat takie "odkrzesłowienie" bardzo często stosujemy. Nauczyciele różnych przedmiotów piszą projekty, które pozwalają uczniom uczyć się poza salą lekcyjną, a wychowawcy wszystkich klas chętnie włączają się w realizację projektów. Od lat II i III klasy wyruszają z wychowawcami do Puszczy Zielonka lub na osiedlowe dróżki w Koziegłowach, żeby poszukać i zaznaczyć obiekty na mapie, znaleźć i zrobić metryczkę wyznaczonej roślinie, zbadać pH kałuży, wykonać wykres zależności drogi od czasu autobusu, którym się podróżuje, czy podać ile razy dany produkt jest droższy w różnych mijanych sklepach…W przygotowanie corocznej edycji tego projektu angażują się matematycy, fizyk, chemik, biolog i geograf.

Poloniści  po omówieniu danej epoki literackiej szukają odpowiedniej wystawy lub lekcji, żeby na muzealnej podłodze uczniowie mogli utrwalić wiadomości i zobaczyć przedmioty, stroje, obrazy z omawianych epok. Nauczycielkom historii nie wystarczy opowiedzieć o powstaniach czy bitwach, one również wysyłają klasy z kartą pracy, aby odnalazły miejsca pamięci narodowej, zobaczyły w muzeum autentyczne pisma i materiały źródłowe, zbroje, broń.

Nauczyciele wychowywania fizycznego także nie ograniczają swoich lekcji do sali gimnastycznej, boisk sportowych czy basenu. W ramach kilkakrotnie już realizowanego projektu sportowego, wybieramy się do różnych ośrodków i próbujemy ćwiczyć, uczestniczyć w zajęciach sportowych. Poszczególne klasy miały okazję zjeżdżać na nartach, grać w squasha, wspinać się na skałki… Nawet nauczycielki religii zaproponowały pielgrzymowanie po okolicznych miejscach kultu religijnego i szukanie historycznych uzasadnień ich powstania w danym miejscu. Nauczycielka muzyki w ramach swojego projektu „Z Kulturą na Ty” wysyła klasy do różnych teatrów. Geograf zaś, każe sprawdzić naocznie jaka jest droga wody od miejsca ujęcia do oczyszczalni ścieków…  

Jak widać, nasze wyjścia ze szkoły kojarzą się uczniom z ciężką pracą, trzeba słuchać, patrzeć, wykonywać i bardzo często wrócić z kartą pracy, za którą nauczyciel - organizator wyjścia klasowego - wystawi ocenę. Uczymy się przez doświadczenie. Każdy reformator oświaty powie: Świetnie! Wreszcie wstali z krzeseł i poszli się uczyć!  Ale nasi uczniowie wraz z wiosennymi promyczkami słońca zaczęli marzyli o wyjściu klasowym, w czasie którego będą mogli się bawić, razem wypoczywać i jeszcze lepiej zintegrować się.

5.04.2016, kiedy w szkole podstawowej szóstoklasiści męczyli się na sprawdzianie, gimnazjaliści, żeby nie przeszkadzać młodszym kolegom, poszli na wycieczki i mieli czas na integrację zespołów klasowych. Po burzliwych dyskusjach dokonywali wyborów i, jak zawsze, nie wszyscy byli z decyzji zadowoleni. Najwięcej klas (1C, 2A, 2E, 3C, 3D, 3E) zdecydowało się na kino i projekcję filmu w IMAX o Batmanie i Supermanie. Jak twierdzili wychowawcy, dawno tak nie było, żeby nikt nie kręcił się, nie opuszczał sali w czasie projekcji filmu. Efekty specjalne, oglądane dodatkowo przez okulary 3D, spełniły swoje zadanie i  przykuły uczniów do foteli. W kinie były również klasy 1D i 3A, ale oni wybrali projekcję w 2D.

Pozostałe klasy (1A, 1B, 2C, 2D, 3B) postanowiły integrować się na sportowo i wybrali bowling w NIKU. Wszyscy szczęśliwie wrócili ze swoich integracyjnych wycieczek, ale radość ze wspólnej zabawy popsuły im powroty do szkoły. Narzekali na przepełnione autobusy, w których niektórzy kierowcy nie wyłączyli ogrzewania oraz na korki na drogach.

 Najbardziej zadowolona ze swojego wyjścia i integracji klasowej okazała się klasa 2B, która wybrała się na podchody po koziegłowsko - kicińskich lasach. Uciekająca grupa wytyczyła piękną trasę i wymyśliła ciekawe zadania, a że pogoda była piękna i słoneczna to wrócili uśmiechnięci z muśniętymi słońcem policzkami.

I tak to upłynął nam dzień integracji klasowej. Integracja okazuje się  trudną sprawą. Najpierw trzeba się razem na coś zdecydować i w czasie wycieczki zachowywać się tak, żeby wszystkim uczestnikom było przyjemnie. Na dodatek, swoją postawą nie można przynieść wstydu swojej wychowawczyni i szkole.

 Jolanta Przygocka

Mediacje w szkole

Coraz częściej na całym świecie do rozwiązywania różnorakich konfliktów stosuje się metodę mediacji. W USA już około 90% spraw sądowych kończy się mediacją, w Europie jest ich nieco mniej. W ostatnim czasie mediacje wykorzystuje się także do rozwiązywania konfliktów w szkole. Polegają one na szukaniu satysfakcjonującego rozwiązania konfliktu między uczniami, i nie tylko, przy pomocy mediatora – nauczyciela i ucznia. Mediatorem szkolnym nie może być każdy, musi to być uczeń cieszący się zaufaniem wśród  rówieśników, niezaangażowany bezpośrednio w spór, bezstronny, posiadający umiejętności rozwiązywania konfliktu w oparciu o współpracę. Mediator bowiem nie doradza, nie krytykuje, nie poucza. Jego zadaniem jest pomoc kolegom w takiej wzajemnej komunikacji, która pozwoli na spokojne wyrażanie trudnych uczuć, docieranie do potrzeb  i wspólne szukanie satysfakcjonujących rozwiązań.

Jako że konflikty są nieuniknione w każdym środowisku, również i w naszej szkole, 6.12.2016 grupa kilku nauczycieli postanowiła co nieco się o mediacjach dowiedzieć i wzięła udział w dwudniowym szkoleniu zorganizowanym przez Polskie Centrum Mediacji. Nie było to szkolenie łatwe, choć przyznać trzeba, że bardzo wesołe, gdyż nauczyciele znakomicie potrafili wcielać się w role konfliktowych i często agresywnych uczniów. Metoda mediacji rówieśniczych wydaje się być skuteczna, toteż w planach mamy utworzenie szkolnego klubu mediacji. Ale to dopiero w przyszłości!

Hanna Kościelska

Refleksja z realizacji projekt pod nazwą "Wektory Mediacji"

 

         Od maja w naszym Gimnazjum dzielnie realizujemy działania w ramach projektu "Mediacje sposobem na porozumienie". Psychologowi oraz pedagogowi  udało się  już odwiedzić wszystkie klasy pierwsze oraz większość klas drugich i przekazać gimnazjalistom wiedzę zarówno teoretyczną, jak i praktyczną na  temat istoty konfliktów oraz sposobów ich rozwiązywania. Dodatkowo warsztaty z młodzieżą wzbogacone zostały o elementy komunikacji.  Spotkanie z klasami było dla osób szkolących nie lada wyzwaniem, gdyż każdy zespół wznosił na zajęcia swój specyficzny sposób pracy, swoje indywidualne doświadczenia oraz bardzo ciekawe refleksje daleko wykraczające poza planowany schemat. Spotkania z klasami pozwoliły osobom szkolącym zrobić wstępną diagnozę oraz wyłonić kandydatów do dalszego procesu rekrutacji na Szkolnych Mediatorów. Każdy z uczestników otrzymał zakładkę ,na której to w sposób kompaktowy umieszczono podstawowe informacje na temat istoty konfliktów oraz sposobów ich rozwiązywania.

         Jednocześnie wybrana grupa nauczycieli pod czujnym okiem zawodowego mediatora zdobywała wiedzę teoretyczna  oraz praktyczną na temat  mediacji. Już dziś wiemy, że wśród nich są tacy, którzy odczuwają niedosyt w tej dziedzinie i chcieliby poszerzyć  swoja wiedze o aspekty psychologiczne...

         Póki co wraz z początkiem wakacji  kończymy nasze zmagania zaplanowane na ten rok szkolny, tak by we wrześniu spotkać się z pierwszakami i objąć pozostałe klasy naszymi działaniami. Wrzesień to także miesiąc, w którym zajmiemy się tworzeniem Szkolnego Klubu Mediacji oraz wprowadzeniem mediacji jako alternatywnej metody rozwiązywania konfliktów.

 
                                                                                     Manuela Schlaffke

Zaczynamy realizację projektu indywidualni

W roku szkolnym 2015/2016 firma synergia.librus.pl z którą współpracujemy od wielu lat zaproponowała szkołom udział w projekcie indywidualni.pl. Mamy nadzieję, że wdrożenie w szkole projektu pozwoli kompleksowo wspierać proces indywidualizacji nauczania, który w efekcie powinien podnieść jakości nauczania.

 

Projekt indywidualni to innowacyjne podejście do personalizowania procesu nauczania wszystkich uczniów. Umożliwia identyfikację i rozwój potencjału, mocnych stron oraz predyspozycji uczniów, a nam  nauczycielom projekt wskazuje najbardziej skuteczne metody i techniki nauczania.

Jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego każdy nauczyciel wykonał testy identyfikujące ich indywidualny styl uczenia się, a system wygenerował im wyniki w formie graficznej oraz opisowej. Potem całe grono pedagogiczne wzięło udział w specjalistycznym szkoleniu, na którym uczyliśmy się interpretować wyniki testów.

Od października wychowawcy przeprowadzają na lekcjach wychowawczych warsztaty:

Współpraca zawsze się opłaca.                                    

Poznaj samego siebie i... poznaj innych.                                

Zaczynamy warsztaty z uczenia się.                              

Aktywuj wiele zmysłów!

Po tych zajęciach wychowawcy podłączą cztery testy, które uczniowie wykonają w domu on-line:

SERWA: test preferencji sensorycznych i potrzeb afiliacyjnych. Wyniki testu pokażą, którymi zmysłami najlepiej odbiera się otaczający świat i przyswaja wiedzę oraz czy łatwiej dany uczeń uczy się w grupie czy indywidualnie.

FuLP; po wypełnieniu tego testu uczeń dowie się, jak przetwarza informacje. Pozna, czy dominuje u niego myślenie analityczne i szczegółowe czy może artystyczne i całościowe

ProWI; wynik tego testu pokaże rozkład zdolności i predyspozycji badanego.

UL; po zakończeniu ostatniego testu uczeń uzyska odpowiedź na pytanie, jaka jest jego lateralizacja, czyli dominacja funkcji strony lewej lub prawej ciała.

 

Po testach zacznie się kolejny etap projektu, czyli lekcje wychowawcze pomagające uczniom właściwie wykorzystywać wyniki testów:

Jaki jest twój dominujący zmysł?                                  

O optymistycznym próbowaniu…                                 

Dobre ustawienie... przed nauką.                                 

Wiara w siebie i optymizm.

Mamy nadzieję, że ten innowacyjny projekt, który łączy wiedzę i praktykę ekspertów z zaawansowaną technologią, pomoże uczniom i nauczycielom w naszej szkole w lepszej edukacji.

Jolanta Przygocka

 

Grunt to motywacja

Kiedyś początek roku szkolnego to była wielka radość dla większości uczniów, że spotka się kolegów i koleżanki, z którymi nie widzieli się przez dwa miesiące. Teraz rozstanie ze znajomymi z ławki szkolnej nie jest żadnym problemem. Jest telefon, Facebook i inne portale społecznościowe, a już modny ostatnio Snapchat daje olbrzymie możliwości do kontaktu.

Więc jak reagujemy na 1 września?

Spora część uczniów jęczy z rozpaczy! Uczniowi wrzesień kojarzy się z zadaniami domowymi, kartkówkami, sprawdzianami, odpowiedziami i pracami w grupach… I myśli: ale po co to wszystko?

Zaangażowany nauczyciel po raz kolejny czyta podstawę programową ze swojego przedmiotu i szuka, wertuje, kseruje i fascynuje się znalezionymi ciekawostkami. Jeszcze się wrzesień nie zaczął, a on już planuje odkrywanie cudów tego świata ze swoimi uczniami i cieszy się na wspólną pracę…

Są nauczyciele w gimnazjum w Koziegłowach, którzy chcą nieść kaganek oświaty i jest niezbyt zaangażowany w swój proces edukacji uczeń (oby nie było odwrotnie) i zaczyna się wrzesień…

W szkole na schodach pojawiają się motywatory. Bo grunt to dobra motywacja.

Idziesz po schodach i z każdym stopniem nabierasz przekonania, że nie ma rzeczy niemożliwych i  każdy z nas jest kowalem swojego losu.

 

Jesteś jedyną osobą na świecie, która może wykorzystać swój potencjał”               

Hilary Hinton

„Działanie jest podstawowym kluczem każdego sukcesu”                                    

Pablo Picasso

„Talent to tylko wielka cierpliwość”                                                                    

Jak skutecznie się uczyć?

 

Celem zajęć realizowanych we wrześniu 2014  w klasach pierwszych jest zapoznanie uczniów ze skutecznymi technikami uczenia się. W trakcie zajęć uczniowie zostali zdiagnozowani pod kątem preferowanego stylu uczenia się. Młodzież została wyposażona w wiedzę, w jaki sposób najefektywniej wykorzystać dany styl, by osiągnąć zamierzony cel edukacyjny. Dodatkowo w formie warsztatowej uczniowie ćwiczyli techniki. Na zajęciach zostały omówione także takie zagadnienia, jak:  pamięć bezpośrednia, organizacja dnia i  miejsca pracy, motywacja do nauki.

Manuela Schlaffke