Plan pracy szkoły 2016/2017

I półrocze

      01.09 – rozpoczęcie roku szkolnego

     12.09 – zebrania z rodzicami

     14.10 – dzień z wychowawcą

     31.10 – dzień wolny (z puli dyrektora)

     07.11– dyżur dla rodziców

     05.12 – dyżur dla rodziców

     22.12 – dzień z wychowawcą

     23-31.12 – przerwa świąteczna

     01.01 – dzień wolny

     06.01 – dzień wolny

     16.01 – termin wystawienia ocen za I półrocze

     20.01 – rada klasyfikacyjna

     23.01 – zebrania z rodzicami

     30.01 - 12.02 – ferie zimowe

                                                          II półrocze

     20.02 – rada analityczna

    06.03 – dyżur dla rodziców

    03.04 – dyżur dla rodziców

    13 - 18.04 – przerwa świąteczna

   19 - 20-21.04 – egzamin gimnazjalny

    1.05, 3.05 – dni wolne

    02.05 – dzień wolny (z puli dyrektora)

    19.05 – powiadomienie o zagrożeniu oceną niedostateczną

   12.06 – ostateczny termin wystawienia ocen

   13.06 – zebrania z rodzicami

   14.06 – zabawa klasy III

   16.06 – dzień wolny ( z puli dyrektora)    

   19.06 – rada klasyfikacyjna

   22.06 – rada analityczna

   23.06 – zakończenie roku szkolnego